Pennun kehittyminen aikuiseksi koiraksi

11.04.2024

Aivan kuten ihmislapsilla, myös koiranpennuilla kasvuun ja kehitykseen kuuluvat erilaiset kehityskaudet. Kehityskaudet sisältävät erilaisia herkkyyskausi eli ajanjaksoja, jolloin koira on vastaanottavaisempi tietyille asioille ja näin ollen oppii ja omaksuu asioita helpommin ja nopeammin kuin muulloin. Koiranpennun kehityskaudet on hyvä ottaa huomioon sen kouluttamisessa ja sosiaalistamisessa.

Pennun muuttaessa uuteen kotiin meneillään on niin sanottu pikkupentuaika ja käynnissä sosiaalistamisen herkkyyskausi. Tällöin pennulle tulee tarjota monipuolisesti positiivisia kokemuksia sitä ympäröivästä maailmassa. Tämän erittäin tärkeän ajanjakson aikana pennun tulisi kohdata mahdollisimman paljon asioita, joita sen tulisi oppia pitämään normaaleina. Mitä enemmän pentu saa positiivisia kokemuksia sitä ympäröivästä maailmasta tällä ajanjaksolla, sitä neutraalimmin ja luottavaisemmin se oppii myös suhtautumaan ympäristöönsä myöhemmin. Tässäkin on kuitenkin syytä muistaa, että lepo on pennulle ensiarvoisen tärkeää, eikä pentua kannata ajaa burnouttiin, vaan sosiaalistamisessakin laatu korvaa määrän. Huomioitavaa on myös se, että sosiaalistumista tapahtuu vain jos tilanne on pennunnäkökulmasta neutraali. Mikäli uusia asia on pennun mielestä pelottava tai siitä seuraa jotakin negatiivista, sosiaalistumisen sijaan tapahtuukin herkistymistä.

Myös koulutus on järkevää aloittaa pienissä määrin pennun sopeuduttua uuteen kotiin. Perustaitojen opettelu sekä käsittelyyn, sisäsiisteyteen ja yksinoloon liittyvien taitojen harjoittelu on tärkeää aloittaa piakkoin pennun kotiuduttua. Tällöin koulutushetket kannattaa pitää hyvin lyhyinä ja koulutuksessa kannattaa edetä maltilla, pienin askelin kohti tavoitteita. Sosiaalistamisen herkkyyskasi ja pikkupentuaika umpeutuu pennun ollessa noin 12 viikon ikäinen. Tarkka aika vaihtelee yksilöittäin ja roduittain. Tämän herkkyyskauden aikana saaduilla kokemuksille on suuri vaikutus pennun persoonallisuuden ja stressinsietokyvyn kehittymiselle.

Pikkupentuvaiheen jälkeen tulee niin sanottu lapsuusikä. Tämä ikävaihe käsittää ajanjakson 3-6 kuukauden välillä. Tässä vaiheessa koiranpennun maailma alkaa avartua ja uteliaisuus ympäröivää maailmaa kohtaan kasvaa. Pentu pursuaa energiaa ja opettelee erilaisia koiramaisia taitojaan kasvun ohessa. On tärkeää, että pennulla on virikkeellinen kasvuympäristö. Tässä vaiheessa varsinkin pennun hampaiden käyttö koetaan usein haastavaksi. Pureminen on monesti pahimmillaan hampaiden vaihtumisen aikaan ja tällöin pentua tulee ohjata suuntaamaan puruvimmansa sallittuihin kohteisiin.

Tämä ikävaihe on tärkeä erilaisten opeteltavien taitojen osalta. 3-4 kk ikäinen pentu on vastaanottavaisimmillaan uuden oppimiselle ja sen keskittymiskyky on kasvanut. Pikku hiljaa ympäröivä maailma alkaa kilpailla omistajan kiinnostavuuden kanssa ja siksi tässä vaiheessa kannattaa panostaa erityisesti lähellä pysymisen, luoksetulon ja hihnakäytöksen kouluttamiseen. Lapsuusiässä pentu opettelee myös tärkeitä sosiaalisia taitoja ja elekielen käyttöä toisten koirien, mutta myös meidän ihmisten kanssa. Pentu tarkkailee ihmisten välisiä suhteita ja opettelee, miten sen itsensä on tarkoitus käyttäytyä tässä maailmassa. Tällä ajanjaksolla johdonmukaisuus on kaiken a ja o. On tärkeää, että pentu saa palautetta toiminnastaan eli vahvista taitoja, miten haluat sen käyttäytyvän eteen tulevissa tilanteissa. Monesti tämän ikävaiheen lopulla saattaa alkaa myös niin sanottu "mörköikä". Mörköikä näkyy koirassa yleensä epävarmuutena tai pelokkuutena ympäristössä olevia asioita kohtaan. Mörköikä on yleensä ohimenevä ajanjakso ja toisilla se saattaa alkaa vasta selvästi murrosiässä.

Koiran murrosikä on monesti haastavaa aikaa sekä omistajille että koiralle itselleen. Kyseessä on onneksi kuitenkin vain ohimenevä vaihe, joka vaatii omistajalta kärsivällisyyttä ja koiran ymmärrystä. Saattaa tuntua, että pentuaikana hyvin tehdystä pohjakoulutuksesta ei ole tietoakaan ja yhteiset pelisäännöt ovat hukassa. Murrosikä on täysin normaali kehitysvaihe koiran elämässä ja useimmiten muutokset koiran käyttäytymisessä johtuvat sukukypsyyden saavuttamisesta. Koira alkaa olla kiinnostuneempi vastakkaisesta sukupuolesta ja lisääntymiskäyttäytyminen saattaa voimistua. Koiran murrosikä alkaa noin 6-12 kuukauden tietämillä ja voi kestää jopa kaksi vuotiaaksi asti. Kyseinen ajanjakso voi olla koulutuksellisesti haastavaa, sillä koiran uteliaisuus ja mielenkiinto ympäröivää maailmaa kohtaan muuttuu ja omistaja jää usein toissijaiseksi.

Kaikilla koirilla rodusta riippumatta tapahtuu murrosiän aikana hormonaalisia muutoksia ja aivojen uudelleenjärjestelyä. Koira käy läpi isoja myllerryksiä, eikä koiran käytös siis ole henkilökohtaista uhmaamista omistajaa kohtaan. Itseasiassa murrosikäinen koira on useinkin hyvin epävarma. Tässä kehitysvaiheessa koiraa voi tukea parhaiten niin, että keskittyy jatkamaan pentuna aloitettua tärkeää koulutustyötä. Sosiaalistamista on jatkettava, jotta pelkotiloja ei tulisi. Monet käyttäytymisen haasteet puhkeavat herkästi tällä ikäkaudella.

Koiran katsotaan aikuistuvan noin 2–3 vuoden iässä. Siihen mennessä kertyneet kokemukset ja pentuaikana tehty työ alkaa tuottaa hedelmää. Aikuinen koira ei enää reagoi yhtä voimakkaasti vastaantuleviin uusiin asioihin, sillä se tietää jo kuinka sen tulee toimia. Koiran koulutusta kannattaa kuitenkin jatkaa läpi sen elämän. Kouluttaminen purkaa energiaa ja tarjoaa tärkeää aivojumppaa koirallesi. Kouluttaessasi koiraasi, opit myös itse paljon sen luonteesta ja käytöksestä sekä syvennät suhdettanne.

Lähteet:

Tuire Kaimio. 2009. Pennun kasvatus.

Tommy Wiren. 2012. Onnistu koirasi koulutuksessa.

Tiina Kuusisto.2022. Koirille sallittu. 

Luo kotisivut ilmaiseksi!